Số Hotline- slogan
Sản phẩm theo ngành
Thống kê truy cập
Số người online: 41
Tổng lượt truy cập: 1,470,610
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kinh doanh-04.35577652
Hỗ trợ bán buôn-091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh 2 - 04.35577652
Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn hóa chất

Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn hóa chất

TCVN 3149-79

Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3164-79

Các chất độc hại
Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4202 - 86

Hệ thống lạnh - Kỹ thuật an toàn

TCVN 4586-1997

Vật liệu nổ công nghiệp
Yêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng

TCVN 5331 - 91

Thiết bị axetylen
Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí

TCVN 5332 - 91

Thiết bị axetylen
Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính

TCVN 5507:2002

Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (Soát xét lần 2)

TCVN 5507-1991

Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng,bảo quản và vận chuyển (Soát xét lần 1)

TCVN 5663-1992

Thiết bị lạnh
Yêu cầu an toàn

TCVN 6174 – 1997

Vật liệu nổ công nghiệp yêu cầu an toàn về sản xuất - Thử nổ và nghiệm thu (Soát xét lần 2)

TCVN 6223 : 1996

Cửa hàng khí đốt hóa lỏng
Yêu cầu chung về an toàn

TCXD 177-1993

Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền.
Quy định kĩ thuật tạm thời về hành lang an toàn

Nguồn:  Cục An toàn lao động

Các tin khác

tin tuc 24h tin nong tin tuc 24h tin nong